Wstęp do nauki o komunikowaniu

wstep do nauki o komunikowaniu

książka niedostępna

Walery Pisarek
Liczba stron: 344
Oprawa: miękka
Format: B5
Rok publikacji: listopad 2008
Wydanie: pierwsze
ISBN: 978-83-60501-14-6

cena: 38,00 zł

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU

Przychodząc na świat, człowiek przynosi otrzymaną od organizmów rodzicielskich informację genetyczną tak samo jak muszka owocówka; ponadto korzysta z umiejętności komunikowania się z otoczeniem, właściwej kotu czy szympansowi.

A jednocześnie z całej przyrody wyróżnia się chyba najważniejszą z posiadanych przez niego cech, a mianowicie zdolnością posługiwania się znakami. Ta umiejętność to bodaj największe osiągnięcie w ewolucji człowieka, otwierające mu drogę rozwoju i kumulacji wiedzy, dzięki możliwości komunikowania tego, co było, i tego, co będzie, a w późniejszym czasie - możliwości rejestrowania tego, co było, i przygotowywania tego, co powinno nadejść. Komunikacja rozumiana jako przekazywanie informacji to tajemnica samego życia. Komunikacja rozumiana jako przekazywanie informacji za pomocą znaków to tajemnica naszego człowieczeństwa. Jej właśnie poświęcona jest ta książka. ze Wstępu

Przeczytaj fragment.

Książka dostępna w wersji elektronicznej na stronie czytelni on-line Ibuk.pl i księgarni internetowej Virtualo.

Walery Pisarek, językoznawca i prasoznawca, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie (1969-2001), redaktor naczelny Zeszytów Prasoznawczych, przewodniczący Rady Języka Polskiego 1996-2000 (od 2001 honorowy przewodniczący), wiceprzewodniczący AIERI/IAMCR 1976-1988 (od 2000 członek honorowy), w latach 1970-1979 członek zespołu ekspertów UNESCO ds. badań komunikowania masowego, honorowy przewodniczący Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej; autor kilkuset publikacji, w tym: Poznać prasę po nagłówkach (1967), Frekwencja wyrazów w prasie (1972), Prasa nasz chleb powszedni (1978), Analiza zawartości prasy (1983), Słowa między ludźmi (1985 i 2005), Polszczyzna 2000 (red.) (1999), Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność (2002), Nowa retoryka dziennikarska (2002), Słownik terminologii medialnej (red.) (2006), O mediach i języku (2007), Raport o stanie komunikacji społecznej w Polsce. Sierpień 1980 - 13 grudnia 1981 (red.) (2007).

Książka Wstęp do nauki o komunikowaniu jest napisana językiem zrozumiałym, przynosi wykład trafiający w sedno prezentowanych problemów. Ta szczególna pozycja w literaturze przedmiotu stanowi bardzo dobre wprowadzenie do rozumienia ludzkiego komunikowania się za pośrednictwem mediów. Książka Wstęp do nauki o komunikowaniu jest wzorcowym polskim podręcznikiem wprowadzającym czytelnika w tematykę ludzkiego komunikowania. Pozwala zrozumieć zjawiska ludzkiego porozumiewania się. Wskazuje na miejsce ich analiz w nurcie badań humanistycznych, socjologicznych i językoznawczych . Autor jest wybitnym specjalistą w tej dziedzinie. Spośród innych książek z tego zakresu, dostępnych dziś na rynku, książkę Walerego Pisarka wyróżnia nie tylko znajomość problematyki, ale i wielka erudycja, dostrzegalna w każdym szczególe ,

prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Katedra Studiów Europejskich, Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Profesor Pisarek, wybitny językoznawca i jeden ze światowych klasyków nauki o komunikowaniu, jest też mistrzem w praktycznym komunikowaniu się - jego prace są dla mnie nieustającym źródłem jasno podanej wiedzy i wielkiej satysfakcji czytelniczej. Profesor Pisarek udowadnia, że tradycyjnym cechom prawdziwie dobrego podręcznika, który powinien podawać pojęcia, definiować i klasyfikować zjawiska - może towarzyszyć atrakcyjność i głębokość ujęcia. Mocne osadzenie w dawnej myśli teoretycznej, filozofii, lingwistyce, semiotyce , łączy się tu z przybliżeniem najnowszej wiedzy o jednej z młodszych dyscyplin naukowych. Mamy wiele książek o dobrym komunikowaniu, mniej dobrych książek o komunikowaniu. Książka profesora Walerego Pisarka to znakomite wprowadzenie do wiedzy o tej może najważniejszej ludzkiej umiejętności.

prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, Instytut Dziennikarstwa, Uniwersytet Warszawski

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie


Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, tel. +48 22 21 32 702, fax +48 22 21 32 876