Strona główna / WAIP / Nowości / Unia Europejska a media. Między kulturą a gospodarką

Unia Europejska a media. Między kulturą a gospodarką

Unia Europejska a media
Karol Jakubowicz
Liczba stron: 303
Oprawa: miękka
Format: 176x250 mm
Data publikacji: styczeń 2010
Wydanie: pierwsze
ISBN: 978-83-7644-014-9

cena: 43,00 zł
37,84 zł

Unia Europejska a media. Między kulturą a gospodarką jest pierwszą na polskim rynku książką przedstawiającą całościowy obraz polityki medialnej Unii Europejskiej i roli mediów w realizowaniu unijnych polityk. Omówiono okres od początku lat 80. XX wieku, gdy ówczesna EWG po raz pierwszy podjęła problematykę medialną, do 2009 roku. Unia widzi media także jako element gospodarki, wskutek czego wiele aspektów jej polityki medialnej służy także celom gospodarczym, które UE chce realizować. W książce podjęto próbę wskazania zakresów działania i podejście reprezentowane przez różne Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej oraz przez inne instytucje Unii Europejskiej, w tym Parlament Europejski oraz Rada Europejska. Wskazano także na główne orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości odnoszące się do tej problematyki.

Książka dostępna w wersji elektronicznej na stronie czytelni on-line Ibuk.pl i księgarni internetowej
Virtualo.

Karol Jakubowicz, doktor, medioznawca, specjalizuje się w zagadnieniach mediów elektronicznych, przewodniczący Rady Międzyrządowej Programu "Informacja dla Wszystkich" UNESCO, ekspert Rady Europy, Unii Europejskiej, OBWE i UNESCO do spraw mediów i ich regulacji. Był członkiem Rady Niezależnej Komisji ds. Mediów w Kosowie, przewodniczącym Komitetu Zarządzającego do Spraw Mediów i Nowych Usług Komunikacyjnych Rady Europy, dyrektorem Departamentu Strategii i Analiz KRRiT, przewodniczącym Rady Nadzorczej TVP S.A. Autor, współautor i redaktor licznych krajowych i zagranicznych publikacji naukowych poświęconych mediom elektronicznym i komunikacji społecznej.

Kiedy w 2005 roku Wydawnictwo Sejmowe opublikowało Politykę medialną UE mojego autorstwa część Kolegów medioznawców kwestionowała zasadność analizowania "nieistniejącego" zjawiska. Dziś badacze nie mają wątpliwości, że struktury unijne z polityką medialną wiążą nadzieję na sukces samego procesu integracji i widzą w niej narzędzie realizacji podstawowych celów gospodarczych. Książka Karola Jakubowicza doskonale selekcjonuje obszar badawczy, wskazuje historię aktywności Unii Europejskiej w dziedzinie mediów i, co niezwykle cenne, prezentuje wpływ unijnej polityki medialnej na kształt polskiego systemu medialnego. Lekturę tej książki polecam nie tylko studentom nauk społecznych, zwłaszcza dziennikarstwa, europeistyki czy politologii, ale także polskim politykom, podejmującym się dzieła dostosowania krajowych regulacji dotyczących mediów do przepisów unijnych.

dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz

Uniwersytet Warszawski


Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, tel. +48 22 21 32 702, fax +48 22 21 32 876