Strona główna / WAIP / Nowości / Tekst (w) sieci tom 2

Tekst (w) sieci tom 2

Tekst w sieci tom 2

książka niedostępna

Anna Gumkowska red. nauk.
Liczba stron: 332
Oprawa: miękka
Format:
Data publikacji: czerwiec 2009
Wydanie: pierwsze
ISBN: 978-83-7644-035-4

cena: 39,00 zł

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU

Druga z książek ukazujących się pod tytułem Tekst (w) sieci zawiera kolejne artykuły, pierwotnie wygłoszone na konferencji, która odbyła się w grudniu 2008 roku w Warszawie. Tom Tekst (w) sieci. Literatura, społeczeństwo, komunikacja przynosi rozprawy, które - nie inaczej niż w pierwszym tomie - są wynikiem międzydyscyplinarnego dialogu badaczy i praktyków "sieci", który zaistniał na konferencji. Wyjątkowy charakter spotkania umożliwił także określenie podstaw wzajemnej współpracy. Połączenie nierzadko przeciwstawnych punktów widzenia zapewniła semantyka "sieci", rozumianej nie tylko jako nowoczesny system połączeń informatycznych, lecz także sposób istnienia człowieka w tradycji i w kulturze. We wstępie do tomu Tekst (w) sieci. Tekst, język, gatunki zarysowano opozycję między archaicznym a nowatorskim nastawieniem do sieci. Dopiero połączenie obu punktów widzenia, zespolenie stanowisk autorów reprezentujących różne kompetencje badawcze, pozwala uchwycić mechanizmy funkcjonowania tekstu (w) sieci, oparte na odwoływaniu się do tradycji z jednej strony, z drugiej zaś na nieustannym podkreślaniu nowości. Zebrana w książce różnorodność stanowisk wobec historii, współczesności (a nawet przyszłości) tekstu (w) sieci zainteresuje nie tylko naukowców - literaturoznawców, socjologów, psychologów, kulturoznawców i medioznawców. Tom skierowany jest również do czytelników spoza środowiska akademickiego, którzy chcą po prostu więcej wiedzieć o jednej z oplatających nas i wszechwładnie panujących sieci. ze Wstępu (do tomu drugiego)

Autorzy przekonani, że przemiany, jakim ulegały praktyki tekstowe i ich konceptualizacje w 2. połowie XX wieku, nie dokonywały się bez wpływu sieci, w centrum swoich rozważań postawili jedną z podstawowych nie tylko dla wiedzy o literaturze kategorii ? tekst. Kanoniczny w badaniach literaturoznawczych krąg problemów, które są jednocześnie tytułami rozdziałów tomu, mieści w sobie szereg kwestii szczegółowych, ujmowanych z różnych perspektyw badawczych.

z recenzji

prof. dr hab. Ewa Paczoska

Instytut Literatury Polskiej UW


Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, tel. +48 22 21 32 702, fax +48 22 21 32 876