Strona główna / WAIP / Nowości / Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna

Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna

Rekonfiguracje modernizmu

książka niedostępna

Tomasz Majewski red.
Liczba stron: 328
Oprawa: miękka
Format: 148x210 mm
Data publikacji: marzec 2009
Wydanie: pierwsze
ISBN: 978-83-60807-84-2

cena: 34,00 zł

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf".Kliknij tu.

Antologia tłumaczeń ważnych tekstów współczesnego kulturoznawstwa ( A. Friedberg, B. Singer, S. Kracauer, M.B. Hansen, G. Seldes, R. W. Synder), wraz z komentarzami

Antologia Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna stanowi propozycję spojrzenia na wielkomiejską kulturę popularną jako na wytwór zmieniającego się doświadczenia nowoczesności i formę jego aktywnego przepracowywania. Przykładów tej optyki dostarczają zamieszczone artykuły Anne Friedberg, Marshalla Bermana, Miriam Hansen, Bena Singera i Roberta Snydera. Autorzy ci kładą nacisk na instytucje domów towarowych, parków rozrywki, kin i teatrów wodewilowych wytwarzających "nowy rodzaj percepcji zmysłowej i nowe formy życia społecznego". Proponują jednocześnie krytyczną analizę wczesno- i późnonowoczesnych porządków wizualnych, powiązaną z odczytaniem kulturowego znaczenia praktyk wczesnego kina, reklamy ulicznej oraz prasy ilustrowanej. Antologię dopełniają artykuły Siegfrieda Kracauera i Gilberta Seldesa z lat 20. minionego wieku -świadectwo intelektualnej ciekawości i sympatii dla "niskich" rozrywek _ otwierające nowe tory dla współczesnej refleksji krytycznej. Uzupełnieniem tomu są także artykuły i komentarze najmłodszej generacji łódzkich socjologów i kulturoznawców, którzy podjęli próbę zastosowania tej perspektywy badawczej na rodzimym gruncie.dr Tomasz Majewski, Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych UŁ

W postmodernistycznej aurze, jaka ogarnęła znaczną część humanistyki ostatnich dekad minionego wieku, utrwalił się (łatwy do zwalczania) stereotypowy i monolityczny obraz nowoczesności i modernizmu. W starannie przemyślanej i zredagowanej przez Tomasza Majewskiego książce obraz ten zostaje rozbity w przysłowiowy proch i pył zwłaszcza (choć nie tylko) w tym aspekcie, który został wyeksponowany w podtytule. Czytelnik dowiaduje się jak w różnych przestrzeniach kulturowych "wielki podział" na modernizm "ambitny" i "popularny" dawno już tracił rację bytu, a po lekturze całej książki może nie bez racji podejrzewać, że stanowił (tylko!) wygodne narzędzie teoretyków związanych z ideologią i estetyką elitarnych nurtów praktyki artystycznej. Nie jest zapewne przypadkiem, że książka powstała w Łodzi mieście szczególnie ważnym dla badań nad rodzimymi wariantami procesów modernizacji i formami ich symboliczno-kulturowej ekspresji. prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska, Instytut Kultury i Komunikowania SWPS


Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, tel. +48 22 21 32 702, fax +48 22 21 32 876