Strona główna / WAIP / Nowości / Po co Ślązakom potrzebny jest naród? Niebezpieczne związki między autonomią i nacjonalizmem

Po co Ślązakom potrzebny jest naród? Niebezpieczne związki między autonomią i nacjonalizmem

Po co Ślązakom potrzebny jest naród
Elżbieta Anna Sekuła
Liczba stron: 410
Oprawa: miękka
Format: 148x210mm
Data publikacji: grudzień 2009
Wydanie: pierwsze
ISBN: 978-83-60501-54-2

cena: 39,00 zł
19,50 zł

Tekst jest próbą powiązania problemu powstawania i odradzania się ruchów etnicznych i narodowych z obserwowanym przez badaczy od dawna zanikiem więzi wspólnotowych, a także z podnoszoną w ostatnich latach kwestią osamotnienia jednostki w świecie późnej nowoczesności. W książce Autorka podejmuje tematykę potencjalnie niebezpiecznych związków między dążeniem do regionalnej autonomii a kwestią narodową - na przykładzie Górnego Śląska. Tendencjom autonomicznym towarzyszy tutaj historycznie umotywowane poczucie odrębności kulturowej i językowej, która w ostatnim okresie zyskuje także wymiar narodowy. Ślązacy nie mają w Polsce nawet statusu mniejszości etnicznej, część z nich chciałaby jednak uzyskać prawo do określania swojej grupy mianem mniejszości narodowej. W programie śląskich regionalistów nie ma mowy o separacji od państwa polskiego, jednak ich oczekiwania dotyczące poszanowania lokalnej kultury i administracyjnej samorządności są dość znaczne. Czy zatem roszczenia Ślązaków są zagrożeniem dla państwa polskiego, czy raczej przykładem kierunku, w jakim wydaje się zmierzać dzisiaj Europa?

Anna Elżbieta Sekuła, kulturoznawca i socjolog. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Kultury Komunikowania SWPS w Warszawie. Zajmuje się między innymi badaniem Górnego Śląska, przestrzeni miejskiej, kiczu i problematyki związanej z nacjonalizmem. Ślązaczka z przekonania. Ważniejsze publikacje: PIRAMIDA* BAŃKI Z WĘGLA* MIKROKOSMOS* UNIWERSUM* podróż do ziemi nieobiecanej (fragmenty) Kultura Współczesna (4/2005), Jak wam się podoba...Warszawa jako miasto Trzeciego Świata, Studia Regionalne i Lokalne (4(26)/2006), Kiczosfery współczesności, tom we wspólnej redakcji z Wojciechem J. Bursztą, Wydawnictwo ACADEMICA (2008), Bohdan Jałowiecki, Elżbieta Anna Sekuła, Maciej Smętkowski, Anna Tucholska Warszawa. Czyje jest miasto? Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR (2009)

Książka dostępna w wersji elektronicznej na stronie księgarni internetowej Virtualo.


Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, tel. +48 22 21 32 702, fax +48 22 21 32 876