Strona główna / WAIP / Nowości / Metody badania pracy

Metody badania pracy

Barbara Baraniak
Liczba stron: 205
Oprawa: miękka
Format: 148x210 mm
Data publikacji: marzec 2009
Wydanie: pierwsze
ISBN: 978-83-61408-68-0

cena: 29,00 zł
25,52 zł

Książka dla studentów pedagogiki, zarządzania, pracowników naukowych, a także dla pracodawców zainteresowanych podnoszeniem efektywności pracy.

Zagadnienia pracy są przedstawione z różnych perspektyw, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego charakteru tej dziedziny i specyfiki ujęć : filozoficznego, pedagogicznego, psychologicznego, socjologicznego i ergonomicznego. Autorka przedstawi zagadnienia związane z zatrudnianiem, badaniem przydatności do pracy i efektywności - metody badania pracy dostosowane do współczesnych realiów.

Książka dostępna w wersji elektronicznej na stronie czytelni on-line Ibuk.pl.

Dr hab. Barbara Baraniak, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych; sekretarz Zespołu Pedagogiki Pracy Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN; wykładowca w uczelniach pedagogicznych; współautorka podręcznika Pedagogika pracy. Ważniejsze publikacje to: Treści kształcenia zawodowego - kryteria i metody doboru (1994), Programy kształcenia zawodowego - teoria, metodologia, aplikacje (2002), Nowy słownik pedagogiki pracy (2002) - współautorstwo z T. Nowackim i K. Korabiowską-Nowacką, Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej (2007) red. nauk., Wartości w pedagogice pracy (2008) red. nauk.

Metody badania pracy są jednym z <<zaniedbanych>> wątków pedagogiki, w tym pedagogiki pracy. Już z tego powodu podjęcie trudu przygotowania podręcznika akademickiego poświęconego w całości owym metodom należy przyjąć z zadowoleniem. [...] Analiza treści [...] upoważnia do wyrażenia pozytywnej oceny obejmującej zarówno aspekty merytoryczne, jak i metodyczne pracy Barbary Baraniak. Jest to książka, podręcznik akademicki, o dużych walorach informacyjnych, z licznymi odniesieniami do praktyki edukacyjnej i uwarunkowań związanych z rynkiem pracy.

Z recenzji prof. dr. hab. Stefana M. Kwiatkowskiego

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej


Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, tel. +48 22 21 32 702, fax +48 22 21 32 876