kontakt

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne sp. z o.o.
ul. J. Pankiewicza 3
00-696 Warszawa
tel. (022) 21 32 702
fax (022) 21 32 876
waip@waip.com.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000247972, Wysokość kapitału zakładowego 2.958.000,- zł, NIP 7010002168


Andrzej Chrzanowski - Prezes Zarządu WAiP


Krystyna Jędryczkowska - Sekretarz Wydawnictwa
tel. (022) 21 32 702
waip@waip.com.pl

Krzysztof Gutowski - Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu
tel. (022) 21 32 704
tel. kom. 0 695 85 00 62
krzysztof_gutowski@waip.com.pl

Anna Kwas - Specjalista ds.sprzedaży i marketingu
tel. (022) 21 32 712
tel. kom. 0 695 850 096
anna_kwas@waip.com.pl

Bożena Kućmierowska - Wydawca (geografia, przedsiębiorczość [marketing, biznes], studia międzynarodowe)
bozena_kucmierowska@waip.com.pl

Jolanta Sheybal - Wydawca (filozofia, socjologia, popkultura)
jolanta_sheybal@waip.com.pl

Ewa Skuza - Wydawca (cyberkultura, media, studia europejskie)
ewa_skuza@waip.com.pl

Iwona Zarzycka - Wydawca (pedagogika, psychologia)
iwona_zarzycka@waip.com.pl

Bożena Żółtowska - Wydawca (amerykanistyka, humanistyka, psychologia)
bozena_zoltowska@waip.com.pl

Danuta Przymanowska-Boniuk - Koordynatorka ds. graficznych i DTP
danuta_przymanowska@waip.com.pl

Twój adres E-mail

Temat

Wiadomość


Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, tel. +48 22 21 32 702, fax +48 22 21 32 876