Bendyk i Lipszyc w Głośnej Samotności

Edwin Bendyk i Jarosław Lipszyc będą rozmawiać w poznańskiej klubo-księgarni Głośna Samotność na temat książki Bogactwo sieci Yochai Benklera, wydanej przez WAiP.

Wywiad z Grzegorzem Kołaczem

W tygodniku Polityka z 21 lutego opublikowany został obszerny wywiad z Grzegorzem Kołaczem dotyczący jego książki Czasami trudno się bronić.

Trzy bestsellery

Miło nam poinformować, że na liście dziesięciu bestsellerów podręcznikowych za styczeń 2009, ogłoszonej przez Główną Księgarnie Naukową im. B. Prusa znalazły się aż trzy tytuły z oferty Wydawnictw Akademickich i Profesjonalnych.

Kryminalistyczne badania patologicznego pisma ręcznego

Monika Całkiewicz

Istotną wartością niniejszej książki jest bardzo rzetelne omówienie przebiegu i wyników badań przeprowadzonych przez Autorkę.


e-urząd w komunikacji z obywatelem

Marcin Kowalczyk

W książce e-urząd w komunikacji z obywatelem autor opisuje funkcjonowanie nowoczesnej administracji publicznej w warunkach globalizującego się świata.


Współpraca celna w Unii Europejskiej

Piotr Wawrzyk

Współpraca celna Unii Europejskiej na podstawie Traktatu z Maastricht była elementem współpracy w ramach III filara. Należała więc do współpracy międzyrządowej.


Kryminalistyka- czyli rzecz o metodach śledczych

Ewa Gruza, Mieczysław Goc, Jarosław Moszczyński

Najnowocześniejszy podręcznik w tej dziedzinie.


Współpraca czy konflikt? Państwo, Unia i kobiety

Małgorzata Fuszara, Magda Grabowska, Joanna Mizielińska, Joanna Regulska

Wyniki badań poświęconych genderowemu aspektowi rozszerzenia Unii Europejskiej.


Organizacja wirtualna. Koncepcja i jej wpływ na innowacyjność

Anna Sankowska

Chcesz wiedzieć, czy wirtualizacja działalności firmy przyniesie korzyści w postaci innowacyjności organizacyjnej, marketingowej, procesowej, produktowej?


Samotna gra w kręgle

Robert D. Putnam

Prekursorski podręcznik, w którym Putnam opisuje społeczne, socjologiczne i kulturowe przemiany społeczeństwa amerykańskiego.


Ekrany piśmienności. O przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów

Andrzej Gwóźdź red. nauk.

Ekrany piśmienności nie mają charakteru nowinek technicznych, nie roszczą sobie pretensji do roli przewodnika po najnowszych zjawiskach cyfrowej piśmienności.


Wybrane zagraniczne systemy medialne

Janusz Adamowski red. nauk.

Globalizacja i internacjonalizacja kapitału medialnego, włączenie się Polski w międzynarodowy obieg informacji spowodowały rosnące zainteresowanie funkcjonowaniem środków masowego przekazu i w efekcie wprowadzenie zagadnień związanych z działalnością mediów masowych w Polsce i za granicą do programów nauczania kierunkach dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka o raz stosunki międzynarodowe.


Korzenie totalitaryzmu (wydanie jednotomowe)

Hannah Arendt

Wydanie jednotomowe, w miękkiej oprawie.


Internet jako nowe dobro wspólne

Justyna Hofmokl

W książce Internet jako nowe dobro wspólne Autorka dokonuje szczegółowej analizy dóbr wchodzących w skład internetu pod kątem ich wspólnotowego charakteru.


Wstęp do nauki o komunikowaniu

Walery Pisarek

Przychodząc na świat, człowiek przynosi otrzymaną od organizmów rodzicielskich informację genetyczną tak samo jak muszka owocówka; ponadto korzysta z umiejętności komunikowania się z otoczeniem, właściwej kotu czy szympansowi.


Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej

Andrzej Szahaj

Autor przedstawia klasyczną wersję teorii krytycznej oraz teorii krytycznej w ujęciu Habermasa. Prezentuje polemikę między Habermasem a Gadamerem. Profesor kończy książkę rozdziałem, w którym pyta - czy potrzebujemy konsensusu?


Business Topics

Elżbieta Jendrych, Halina Wiśniewska

Podręcznik akademicki umożliwiający utrwalenie i sprawdzenie opanowania podstawowej terminologii biznesowej, opracowany w przystępnej i atrakcyjnej wizualnie formie. Niezbędnik dla osób przygotowujących się do egzaminów LCCI.


Warszawa 1914-1920

Lech Królikowski, Krzysztof Oktabiński

Warszawa i okolice w latach walk o niepodległość i granice Rzeczpospolitej.


Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech

Dariusz Jemielniak

Książka jest pierwszą publikacją opisującą pracę opartą na wiedzy na przykładzie przedsiębiorstw tworzących oprogramowanie w Polsce i w USA. Książka pokazuje, że wiele ze współczesnych teorii zarządzania (jak np. empowerment, demokratyzacja miejsca pracy, i in.), a także zapowiadane przemiany w społeczeństwo informacyjne, w rzeczywistości przebiegają zupełnie inaczej, niż zakładano.


Woźny sądowy. Z badań nad organizacją sądów prawa polskiego w średniowieczu

Zygfryd Rymaszewski

Książka autorstwa wybitnego historyka prawa podejmuje zagadnienia dotychczas marginalizowane w literaturze, między innymi ze względu na fakt trudności w odtworzeniu zasad organizacji i funkcjonowania systemu sądowego w dawnej Polsce.


Polityka medialna a media elektroniczne

Karol Jakubowicz

Media elektroniczne są wszechobecne w naszym życiu i odgrywają w nim niezwykle znaczącą rolę.


Historia policji w Polsce. Od X wieku do współczesności

Andrzej Misiuk

Podręcznik poświęcony problematyce polskich instytucji policyjnych od czasów najdawniejszych przez XVIII w., w którym powstają nowożytne struktury policyjne, po współczesność - ostatni rozdział poświęcony jest policji po 1990 r.


Psychologia stresu

Władysław Łosiak

Podręcznik dla studentów psychologii, którzy stykają się z problematyką stresu w ramach przedmiotów podstawowych (psychopatologia) i specjalizacyjnych (psychologia: kliniczna, zdrowia, sądowa).


Jak zostać urzędnikiem Unii Europejskiej

Charles Groutage

Charles Groutage radzi jak rozpocząć karierę w instytucjach Unii Europejskiej.


Korzenie totalitaryzmu

Hannah Arendt

Klasyczna już pozycja dotycząca analizy systemów totalitarnych.


Bogactwo sieci

Yochai Benkler

W Bogactwo sieci. Jak społeczna produkcja zmienia rynek i wolność Autor przedstawia społeczne, ekonomiczne i prawne aspekty wzrostu znaczenia nierynkowego wytwarzania informacji, wiedzy i kultury w środowisku cyfrowym na zasadzie partnerstwa.


Konceptualizacja i metody pomiaru pracowników sektora informacyjnego

Maciej Dominik Kryszczuk

Podstawowym celem książki jest odpowiedź na pytanie: czy w Polsce - podobnie jak w innych krajach przechodzących rewolucję informacyjną , następuje wzrost udziału pracowników informacyjnych wśród osób aktywnych zawodowo?


Co się śni filozofom?

Barbara Anna Markiewicz

Książka poświęcona jest snom filozofów - mowa tu o snach, które oni sami zapisali lub opowiedzieli innym.


Podstawy detektywistyki. Usługi detektywistyczne, prawo, taktyka, moralność

Tomasz Aleksandrowicz, Jerzy Konieczny, Anna Konik

Pierwsza pełna informacja na temat pracy detektywa w Polsce.


Zarządzanie wiedzą

Dariusz Jemielniak, Andrzej K. Koźmiński (red.)

Pojęcie zarządzania wiedzą zrobiło w ciągu ostatnich kilkunastu lat zawrotną karierę, ale jak dotąd w Polsce nie ukazał się podręcznik z tej dziedziny opracowany dla studentów.


Pedagogika społeczna

Andrzej Radziewicz-Winnicki

Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów pedagogiki (różnych kierunków i specjalności),


Towards Building an eLearning Environment in Poland

Małgorzata Runiewicz-Wardyn

E-learning to stosunkowo nowe zjawisko w Polsce, choć cieszące się coraz większym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród uczelni wyższych oraz przedsiębiorstw.


Terroryzm międzynarodowy

Tomasz Aleksandrowicz

Autor, będący uznanym specjalistą problematyki terroryzmu, przedstawia opracowanie, które niewątpliwie zainteresuje szeroki krąg odbiorców, w tym studentów.


Konkurowanie w płaskim świecie

Victor K. Fung, William K. Fung, Yoram (Jerry) Wind

Płaski świat już istnieje. Organizacje, które mogą się do niego przyłączyć i zrozumieć w jaki sposób funkcjonuje, przekonają się, że daje im wiele nowych możliwości.


Praca operacyjna w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej

Janusz Gołębiewski

Zespół wybitnych praktyków i naukowców przygotował serię nowoczesnych podręczników dla studentów wydziałów prawnych i administracyjnych oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.


Ku przyszłości

praca zbiorowa

Niniejsza księga zawiera prace dwudziestu sześciu polskich i siedmiu zagranicznych autorów, którzy od wielu lat współpracują z Profesorem Lechem W. Zacherem.


General Accounting Theory. Evolution And Design For Efficiency

red. nauk. Ireneusz Górowski

Publikacja General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency stanowi unikalną pozycję na polskim rynku wydawniczym.


Polska polityka pamięci

Lech M. Nijakowski

Pierwsza polska monografia tego zagadnienia. Autor porządkuje podstawowe pojęcia, definicje i teorie; ukazuje wielowymiarowość i interdyscyplinarność badań nad pamięcią zbiorową i polityką pamięci (zwaną też polityką historyczną).


The Governing Imperative

Colin Wilks

If one tries to answer the question: "what is this book about?", the only words that come to the mind are: "about the leadership and about the responsibility". Not about numbers, not about procedures, not about scandals, not about success stories. About the behaviour.


Lalka czyli rozpad świata

Ewa Paczoska

Nowatorska interpretacja "Lalki" B. Prusa, której autorka szuka kontekstów pozaliterackich, historycznych, bada przestrzeń społeczną autora i jego czytelników. Lektura obowiązkowa polonistów i kulturoznawców.


Kulturowe aspekty integracji europejskiej

Franciszek Gołembski

W książce omówione zostały podstawowe związki zachodzące między sferą wartości a procesami społecznymi, wpływ czynnika kulturowego - w wymiarze historycznym - na przemiany o charakterze polityczno-społecznym, zaprezentowano nowe rozwiązania wynikające z procesów integracji europejskiej.


Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki

Andrzej K. Koźmiński, Dariusz Jemielniak

Nowoczesny podręcznik adresowany do studentów i absolwentów studiów wyższych (niezależnie od kierunku) zainteresowanych wiedzą o zarządzaniu.


Wycena i budowanie wartości przedsiębiorstw internetowych

Paweł Kossecki

Książka stanowić będzie dla Czytelników cenne źródło inspiracji do przemyśleń na temat kreacji wartości w firmach internetowych, identyfikacji nośników wartości oraz metod wyceny.

Publikacja ukazała się w serii "Koźmiński Przedsiębiorczość i Zarządzanie".


Między twórczością a biznesem. Wprowadzanie do zarządzania w mediach i rozrywce

Tadeusz Kowalski

Lektura nie tylko dla menedżerów mediów, ale dla dziennikarzy, polityków, wreszcie urzędników zajmujących się kulturą, czyli wszystkich, dla których media pozostają w orbicie zainteresowania zawodowego czy społecznego.


Media w Europie

Kevin Wiliams

Autor proponuje Czytelnikowi całościowy ogląd europejskiego pejzażu medialnego.


System instytucjonalny Unii Europejskiej

Anna Wierzchowska

Autorka omawia instytucje tworzące strukturalny wymiar Unii, ukazuje UE z perspektywy politologicznej, podkreślając wymiar systemu politycznego tej organizacji.


Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared servis centers

pod red. Adama Szymaniaka

Globalizacja usług jest relatywnie nowym zjawiskiem. W ostatnich dwóch dekadach zainwestowano potężne środki w nowoczesne technologie komunikacyjno-informacyjne.


Od skarpetek Tyrmanda do krawata Leppera. Psychologia stroju dla średnio zaawansowanych

Piotr Szarota

Książka, w której ubiór człowieka potraktowany został jako złożony komunikat, którego nie sposób zrozumieć bez odwołań do indywidualnej biografii oraz kontekstu kulturowego i historycznego.


Psychologia turystyki

Ryszard Winiarski, Janusz Zdebski

Pierwsza tego typu publikacja w języku polskim! Podręcznik dla studentów psychologii, psychologii stosowanej, zarządzania turystyką, turystyki i rekreacji, a także nauczycieli akademickich i praktyków z branży turystycznej.


Życie i wiedza. Georg Misch w poszukiwaniu postmetafizycznej metafizyki

Krzysztof Sołoducha

Nurt niemieckiej filozofii życia (Lebensphilosophie) jest w Polsce znany fragmentarycznie - raczej przez osoby, a nie jako całość- i tylko niektórym badaczom.


Koniec świata menedżerów?

Andrzej K. Koźmiński

Książka jest adresowana nie tylko do profesjonalistów zarządzania, ale do tych wszystkich, którzy stykają się z menedżerami i z zarządzaniem, pragną poznać i zrozumieć jego funkcję we współczesnym świecie, do tych wszystkich "menedżerów mimo woli", których ścieżka kariery i życiowa droga prowadzą do zarządzania, mimo że wcale tego nie oczekują i nie są do tego przygotowani.


Rozwój małych przedsiębiorstw. Wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się

Svetlana Gudkova

Analiza niematerialnych czynników rozwoju mikroprzedsiębiorstw, których umiejętne wykorzystanie pozwala przedsiębiorcy na realizację wytyczanych celów oraz zapewnienie dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwu.


Pedagogika ogólna

Teresa Hejnicka-Bezwińska

Podręcznik dla studentów pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz kierunków przygotowujących do zawodu nauczyciela, a także dla osób zajmujących się zawodowo problemami edukacji (politycy, pracownicy administracji, samorzadowcy, dziennikarze).


Psychologia pozytywna

Ewa Trzebińska

Podręcznik przeznaczony dla studentów psychologii oraz kierunków pokrewnych - resocjalizacji i profilaktyki społecznej, zarządzania, pedagogiki, medycyny.


Filozofia w czasach terroru. Rozmowy z Jurgenem Habermasem i Jacquesem Derridą

Giovanna Borradori

Znana filozof przeprowadza wywiad z najwybitniejszymi myślicielami XX w. na tematy najbardziej nurtujące współczesnego człowieka - terroryzmu, globalizacji, religii i tolerancji. Książka ukazała się w serii "Reflektor".


Powinność w świecie cyfrowym. Etyka komputerowa w świetle współczesnej filozofii moralnej

Wojciech Jerzy Bober

Książka jest jedną z nielicznych pozycji w literaturze poświęconej etyce komputerowej, czy szerzej etyce w świecie cyfrowym.


Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy koniec gry?

Agnieszka Bryc

Rosja, sukcesorka Związku Radzieckiego, jest jednym z ciekawszych przypadków gry na arenie międzynarodowej.


Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie

pod red. Ryszarda Zięby

Zespół autorski podręcznika stanowią młodzi badacze z kilku ośrodków akademickich w kraju. Większość z nich należy do grupy uczestników seminariów doktorskiego i habilitacyjnego prowadzonych przez prof. dr. hab. Ryszarda Ziębę.


Etos urzędnika

redakcja naukowa Dariusz Bąk

Działalność administracji publicznej stanowi istotny kontekst działalności gospodarczej. To od decyzji podejmowanych przez administrację zależy wiele przyzwoleń i zakazów związanych z funkcjonowaniem organizacji gospodarczych.


Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich firm

pod red. Henryka Króla

Publikacja powstała w wyniku badań pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi WSPiZ im. Leona Koźmińskiego w latach 2004-2007.


Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. Compendium of Accounting in Polish & English

Robert Patterson

Kompendium terminów z zakresu rachunkowości i finansów dla studentów i profesjonalistów przygotowane we współpracy z PricewaterhouseCoopers i Polską Akademią Rachunkowości.


Integracja Polski z Unią Europejską

Arkadiusz Domagała

Książka przedstawia trudną drogę Polski do Wspólnoty Europejskiej. Omawia wybrane problemy dostosowawcze, wynikające z ogromnego dystansu ekonomicznego i różnic systemowych między RP a państwami Unii.


Grzeczność na krańcach świata

pod redakcją Małgorzaty Marcjanik

Grzeczność na krańcach świata, to dwadzieścia trzy eseje opisujące obyczaje grzecznościowe krajów pozaeuropejskich.


Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?

red. naukowa Marek Sokołowski

W książce czytelnik znajdzie informacje na temat nowego usytuowania mediów publicznych i komercyjnych w Polsce.


Jak osiągnąć trwały sukces. Rób w życiu to, co ważne

Jerry Porras, Stewart Emery, Mark Thompson

Zdrowe, stabilne i zrównoważone społeczeństwa potrzebują zdrowych, stabilnych i zrównoważonych organizacji, a wielkie organizacje i społeczeństwa zostaną zbudowane przez ludzi, którzy potrafią stworzyć i utrwalić znaczące sukcesy.


Diagnoza psychologiczna. Proces, narzędzia, standardy

Władysław Jacek Paluchowski

Podręcznik przeznaczony dla studentów psychologii, a także innych kierunków humanistycznych, m.in. pedagogiki.


Pedagogika pracy

Stefan M. Kwiatkowski, Andrzej Bogaj, Barbara Baraniak

Nowoczesny podręcznik akademicki adresowany do studentów pedagogiki, a także kierunków pokrewnych przygotowujący do pracy nauczycielskiej w systemie szkolnym i pozaszkolnym zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak i z dorosłymi.


Demokracja, przygodność, relatywizm

Janusz A. Majcherek

Znany publicysta i analityk polityczny podejmuje najważniejsze moralne i kulturowe problemy współczesnej teorii i praktyki demokracji.


Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę

Andrew Keen

Książka współtwórcy pierwszego boomu internetowego w Dolinie Krzemowej prowokuje użytkowników Web 2.0 do zastanowienia się nad wpływem demokratyzacji sieci na kulturę i gospodarkę.


Psychologia emocji

Władysław Łosiak

Podręcznik wprowadza w psychologiczną naturę emocji, przedstawia dokoniania teoretyków i badaczy z ostatnich lat.


Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Ryszard Zięba

Pierwszy na polskim rynku podręcznik akademicki przedstawiający usystematyzowaną wiedzę o genezie, strukturze i funkcjonowaniu we wszystkich regionach świata polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej.


Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki

Bolesław Niemierko

Podręcznik wybitnego dydaktyka polskiego pokazuje proces nabywania wiedzy i kompetencji dydaktycznych przez nauczyciela.


Prawa prostoty. We wzornictwie, w technice, w przedsiębiorczości, w życiu

John Maeda

Autor analizuje istotę prostoty, formułując dziesięć praw, które nią rządzą. Część z nich to trzeźwe, praktyczne zasady, inne są bardziej abstrakcyjne, a niektóre sięgają wyżyn filozofii.


Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej

Grażyna Michałowska

Podręcznik akademicki, pierwszy na polskim rynku, zawierający niezbędne informacje na temat regionalnego systemu międzynarodowej ochrony praw człowieka, jakim jest system Rady Europy i tworzący się system międzynarodowej ochrony praw człowieka UE.


Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów

Henry Jenkins

Książka poświęcona społecznym, kulturowym, technologicznym i ekonomicznym zmianom we współczesnych mediach. Publikacja została uznana za najlepszą książkę anglojęzyczną o tematyce obejmujacej kino lub media, opublikowaną w 2007 roku przez towarzystwo naukowe Society for Cinema and Media Studies


Biodra Elvisa Presleya. Od paleoherosów do neofanów

Mariusz Czubaj

Książka o formach symbolicznych popkultury, rytuałach, muzyce, komiksie, literaturze, a także o piłce nożnej i rekonstrukcji wydarzenia historycznego.