Do czytelników i partnerów handlowych

Informujemy, że wszystkie książki z dorobku Wydawnictw Akademickich i Profesjonalnych przejęte przez Oficynę Wydawniczą "Łośgraf" jak i wydane w ramach kontynuowania działalności, są już dostępne na nowej stronie www.losgraf.pl. Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie strona www.waip.com.pl przestanie działać. Zapraszamy do składania zamówień na www.losgraf.pl.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: handlowy@losgraf.pl

Wielka transformacja. Zmiany ustroju w Polsce po 1989

Ireneusz Krzemiński (koncepcja, wybór i komentarze)

Psychologia uzależnień - alkoholizm

Lidia Cierpiałkowska, Michał Ziarko

Ochrona osób i mienia

Bolesław Grzegorz Stanejko, Waldemar Bejgier

Retoryka i polityka. Dwudziestolecie polskiej transformacji

Marek Czyżewski, Sergiusz Kowalski, Tomasz Tabako (red.)

Media audiowizualne

Wiesław Godzic, Aleksandra Drzał-Sierocka (red.)

Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne

Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski red. nauk.

Internetowe gatunki dziennikarskie

Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman

Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego

Marek Czyżewski, Sergiusz Kowalski, Andrzej Piotrowski (red.)

Społeczeństwo i codzienność. W stronę nowej socjologii?

Seweryn Rudnicki, Justyna Stypińska, Katarzyna Wojnicka red. nauk.

Edukacja zdrowotna

Ewa Syrek, Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz

Czego nas uczy Radio Maryja? Socjologia treści i recepcji rozgłośni

Ireneusz Krzemiński red.

Studium Czego nas uczy Radio Maryja? Socjologia treści i recepcji rozgłośni jest próbą socjologicznej analizy treści przekazywanych przez Radio Maryja.


Pedagogika wczesnoszkolna - dyskursy, problemy, rozwiązania

Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska red. nauk.

e-Learning w biznesie i edukacji

Jacek Woźniak

Książka jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych wykorzystaniem technologii e-nauczania, zarówno pedagogów, jak i osób zarządzających rozwojem zasobów ludzkich.


Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język wydanie 2

Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kaliszewski, Wojciech Furman

Narkotyki. Organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania

Konrad Raczkowski red.

W podręczniku przedstawiono zarys organizacji przestepczości oraz instytucjonalno-legislacyjne mechanizmy kontroli; omówiono międzynarodową przestępczość narkotykową i jej przeciwdziałanie; przedstawiono też prekursory narkotykowe oraz zabronione środki farmakologiczne w globalnym świecie konsumpcyjno-handlowym; w książce zamieszczono mapy wykresy oraz ponad 40 kolorowych ilustracji.


Krytyka solidarnościowego rozumu. Studium z socjologii myślenia potocznego

Sergiusz Kowalski

Sergiusz Kowalski analizuje schematy intelektualne świata "Solidarności" z lat 1980-1981 w sposób niekonwencjonalny. Nie ma tu retoryki propagandowej władzy komunistycznej, ale też nie ma mitologii i hagiografii obozu solidarnościowego.


Anielice czy diablice?

Katarzyna Stadnik, Anna Wójtewicz

Książka podejmuje zagadnienia związane z codziennością współczesnych dziewcząt. Opisane z perspektywy antropologiczno-socjologicznej przyczyny, przebieg i konsekwencje seksualizacji oraz dziewczęcej agresji wymierzonej w przedstawicielki tej samej płci wskazują na wieloaspektowość i niebanalny charakter wyżej wymienionych zjawisk oraz na ich wpływ na funkcjonowanie dziewcząt zarówno w ich małych światach społecznych, jak i w szerszym kontekście społecznym.


Budżet ogólny Unii Europejskiej

Katarzyna Żukrowska

W książce Budżet ogólny Unii Europejskiej pokazano - krok po kroku - jak udało się przekonać państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej do angażowania swoich środków w finansowanie współpracy międzynarodowej.


Edukacja regionalna i międzykulturowa

Jerzy Nikitorowicz

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków humanistycznych, szczególnie nauk społecznych, nauczycieli, osób zajmujących się zawodowo polityką edukacyjną, a także tworzeniem społeczeństwa obywatelskiego i działalnością na rzecz dialogu międzykulturowego.


Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku

Rafał Habielski

Polityczna historia mediów to nie tylko polityka medialna oraz ustrojowe i prawne warunki ich funkcjonowania.


Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP

Bogusław Śliwerski

Pierwszy tego rodzaju podręcznik adresowany do studentów pedagogiki, naukowców i nauczycieli, a także do wszystkich, którzy pragną dowiedzieć się, jakie czynniki wpłynęły na przemiany w polskiej oświacie w latach 1989-2008.


Nowoczesność a polityka w ujęciu Agnes Heller

Waldemar Bulira

Książka dotyczy wybranych zagadnień z myśli politycznej Ágnes Heller, szczególnie z tzw. drugiego okresu jej twórczości.


Badania poligraficzne. Podręcznik dla zawodowców

Jerzy Konieczny

Badania poligraficzne (wariograficzne) to tak zwane wykrywanie kłamstw. Mimo że wykonywane są w Polsce od wielu dziesiątków lat, dopiero teraz ukazuje się podręcznik, obejmujący całokształt problematyki tej trudnej i skomplikowanej dziedziny kryminalistycznej identyfikacji człowieka.


Tekst (w) sieci tom 2

Anna Gumkowska red. nauk.

Konserwatyzm po komunizmie

Rafał Matyja

Praca jest z jednej strony panoramą stanowisk różnych osób inspirowanych tradycją konserwatywną, z drugiej próbą odpowiedzi na pytanie o praktyczne konsekwencje działania ugrupowań konserwatywnych.


Życie w kontekstach. Rozmowy o tym, co za nami i o tym, co przed nami

Zygmunt Bauman, Anna Zeidler-Janiszewska, Roman Kubicki

Rozmowa dwojga filozofów z Zygmuntem Baumanem, światowej sławy socjologiem, filozofem i eseistą, który swą karierę naukową zaczynał na Uniwersytecie Warszawskim, a potem wiele lat był profesorem na uniwersytecie w Leeds.


Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej

Krzysztof Olechnicki

Jedna z pierwszych w polskiej humanistyce monografia zjawiska cyfrowych obrazów w Sieci.


Człowiek w świecie zapachów

Ewa Czerniawska, Joanna Maria Czerniawska-Far

Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność

Jolanta Jabłońska-Bonca red. nauk.

Pierwszy tom rocznika w nowej serii wydawniczej przedstawiającej dorobek naukowy Kolegium Prawa Akademii Leona Koźminskiego.


Synowie i władza nad światem. Terror we wzlotach i upadkach narodów

Gunnar Heinsohn

Niemiecki socjolog, badacz ludobójstwa na przykładach ze współczesności i historii dowodzi,że podstawową przyczyną niepokojów, terroru i wojny, aż po wzloty i upadki całych narodów, okazuje się nieproporcjonalnie duży udział pozbawionych perspektyw życiowych młodych mężczyzn w populacji społeczeństwa.


Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy koniec gry? wydanie drugie zmienione

Agnieszka Bryc

Lata 2008 i 2009 przyniosły istotne zmiany na arenie międzynarodowej.


Szczęśliwi po pięćdziesiątce

Stanisława Steuden

Autorka, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, naukowo zajmuje się zagadnieniami z zakresu psychologii klinicznej, psychologii osobowości i psychologii sądowej, szczególnie gdy dotyczą one człowieka dorosłego, a także okresu starzenia się i starości.


Homo players. Strategie odbioru gier komputerowych

Dominika Urbańska-Galanciak

Gry komputerowe coraz częściej stają się przedmiotem zainteresowania badaczy kultury audiowizualnej.


Metody badania pracy

Barbara Baraniak

Książka dla studentów pedagogiki, zarządzania, pracowników naukowych, a także dla pracodawców zainteresowanych podnoszeniem efektywności pracy.


Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych - język, semiotyka, edukacja

Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek red. nauk.

Zbiór artykułów referujących wyniki wieloaspektowych, ponaddyscyplinarnych badań nad mediami elektronicznym. Przedmiotem badań są telewizja i Sieć, które we dzisiejszym świecie istnieją obok siebie i w sobie, przenikają się, wpływają na siebie, modyfikują się, konkurują, wypierają.


Diagnoza Internetu 2009

Krzysztof Krejtz red. nauk.

Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym

Rosi Braidotti

Książka porusza najważniejsze problemy współczesnej debaty feministycznej. Między innymi problem kobiecości, kobiecego podmiotu, różnicy między męskością a kobiecością, roli ciała i ucieleśnienia, stosunku feminizmu do bioetyki, technologii, popkultury czy tradycji filozoficznej.


Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna

Tomasz Majewski red.

Antologia tłumaczeń ważnych tekstów współczesnego kulturoznawstwa ( A. Friedberg, B. Singer, S. Kracauer, M.B. Hansen, G. Seldes, R. W. Synder), wraz z komentarzami


Korzenie totalitaryzmu (wydanie jednotomowe)

Hannah Arendt

Wydanie jednotomowe, w miękkiej oprawie.


Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej

Andrzej Szahaj

Autor przedstawia klasyczną wersję teorii krytycznej oraz teorii krytycznej w ujęciu Habermasa. Prezentuje polemikę między Habermasem a Gadamerem. Profesor kończy książkę rozdziałem, w którym pyta - czy potrzebujemy konsensusu?


Business Topics

Elżbieta Jendrych, Halina Wiśniewska

Podręcznik akademicki umożliwiający utrwalenie i sprawdzenie opanowania podstawowej terminologii biznesowej, opracowany w przystępnej i atrakcyjnej wizualnie formie. Niezbędnik dla osób przygotowujących się do egzaminów LCCI.


Jak zostać urzędnikiem Unii Europejskiej

Charles Groutage

Charles Groutage radzi jak rozpocząć karierę w instytucjach Unii Europejskiej.


Korzenie totalitaryzmu

Hannah Arendt

Klasyczna już pozycja dotycząca analizy systemów totalitarnych.


Kulturowe aspekty integracji europejskiej

Franciszek Gołembski

W książce omówione zostały podstawowe związki zachodzące między sferą wartości a procesami społecznymi, wpływ czynnika kulturowego - w wymiarze historycznym - na przemiany o charakterze polityczno-społecznym, zaprezentowano nowe rozwiązania wynikające z procesów integracji europejskiej.


Między twórczością a biznesem. Wprowadzanie do zarządzania w mediach i rozrywce

Tadeusz Kowalski

Lektura nie tylko dla menedżerów mediów, ale dla dziennikarzy, polityków, wreszcie urzędników zajmujących się kulturą, czyli wszystkich, dla których media pozostają w orbicie zainteresowania zawodowego czy społecznego.


Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared servis centers

pod red. Adama Szymaniaka

Globalizacja usług jest relatywnie nowym zjawiskiem. W ostatnich dwóch dekadach zainwestowano potężne środki w nowoczesne technologie komunikacyjno-informacyjne.


Blogowanie w biznesie

Jeremy Wright

Autor książki, Jeremy Wright, znany konsultant specjalizujący się w dziedzinie blogów, prezentuje na licznych przykładach, dlaczego firmy o różnym profilu działalności decydują się na prowadzenie blogów, pokazuje jak to robią oraz radzi, jak efektywnie budować relacje z klientem.