Do czytelników i partnerów handlowych

Informujemy, że wszystkie książki z dorobku Wydawnictw Akademickich i Profesjonalnych przejęte przez Oficynę Wydawniczą "Łośgraf" jak i wydane w ramach kontynuowania działalności, są już dostępne na nowej stronie www.losgraf.pl. Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie strona www.waip.com.pl przestanie działać. Zapraszamy do składania zamówień na www.losgraf.pl.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: handlowy@losgraf.pl

Andrzej Stelmachowski. Pragmatyczny romantyk

Krystyna Zienkiewicz (red.)

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Wielka transformacja. Zmiany ustroju w Polsce po 1989

Ireneusz Krzemiński (koncepcja, wybór i komentarze)

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

Marek Lisiecki

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Religia a internet. O przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni

Piotr Siuda

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU


Ius internet. Między prawem a etyką

Joanna Kulesza

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Psychologia uzależnień - alkoholizm

Lidia Cierpiałkowska, Michał Ziarko

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Ochrona osób i mienia

Bolesław Grzegorz Stanejko, Waldemar Bejgier

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf".KLIKNIJ TU


Hannah Arendt. Próba biografii intelektualnej

Michelle-Irene Brudny

Książka do nabycia na stronie internetowej Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Wykłady z historii filozofii polityki

John Rawls

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU


Retoryka i polityka. Dwudziestolecie polskiej transformacji

Marek Czyżewski, Sergiusz Kowalski, Tomasz Tabako (red.)

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU


Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat

Don Tapscott

Książka do nabycia na stronie internetowej Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Media audiowizualne

Wiesław Godzic, Aleksandra Drzał-Sierocka (red.)

San Marino w stosunkach międzynarodowych

Sebastian Tomasz Stępnicki

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU


Rozum w świecie praktyki. Poglądy filozoficzne Marthy Nussbaum

Anna Głąb

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Odrębność polskiego prawa karnego wojskowego wobec prawa karnego powszechnego

Mariusz Czyżak

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Ochrona interesów finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej

Celina Nowak red. nauk.

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf".KLIKNIJ TU.


Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne

Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski red. nauk.

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU


Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych

Dorota Kubacka-Jasiecka

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej

Marcin Kaczmarski

Książka do nabycie na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Unia Europejska a media. Między kulturą a gospodarką

Karol Jakubowicz

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Czekając na wokandę. Warunkowe przedterminowe zwolnienie młodocianych

Paulina Wiktorska

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Nieletnie. Niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne?

Dagmara Woźniakowska-Fajst

Książka do kupienia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu

Ryszard W. Kluszczyński

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Wokół mediów ery Web 2.0

Bohdan Jung

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU


Internetowe gatunki dziennikarskie

Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie

Ryszard Zięba

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Po co Ślązakom potrzebny jest naród? Niebezpieczne związki między autonomią i nacjonalizmem

Elżbieta Anna Sekuła

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Dawno temu w Galaktyce Popularnej

Albert Jawłowski (red.)

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego

Marek Czyżewski, Sergiusz Kowalski, Andrzej Piotrowski (red.)

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Dziecko przed sądem. Wymiar sprawiedliwości wobec przestępczości młodszych nieletnich

Witold Klaus

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Stres i emocje w naszym życiu

Władysław Łosiak

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce

Marek Czyżewski, Kinga Dunin, Andrzej Piotrowski (red.)

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Przyszłość dziennikarstwa w dojrzałych demokracjach

Peter J. Anderson, Geoff Ward (red.)

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Społeczeństwo i codzienność. W stronę nowej socjologii?

Seweryn Rudnicki, Justyna Stypińska, Katarzyna Wojnicka red. nauk.

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf".KLIKNIJ TU


e-government. Systemy informacji publicznej

Mariusz Luterek

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Trzy antagonistyczne wersje dociekań moralnych

Alasdair MacIntyre

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU


Edukacja zdrowotna

Ewa Syrek, Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf".KLIKNIJ TU.


Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce

Lawrence Lessig

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU


Czego nas uczy Radio Maryja? Socjologia treści i recepcji rozgłośni

Ireneusz Krzemiński red.

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf".
KLIKNIJ TU.


Liberalizm a granice sprawiedliwości

Michael J. Sandel

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Pedagogika wczesnoszkolna - dyskursy, problemy, rozwiązania

Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska red. nauk.

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


e-Learning w biznesie i edukacji

Jacek Woźniak

Książka jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych wykorzystaniem technologii e-nauczania, zarówno pedagogów, jak i osób zarządzających rozwojem zasobów ludzkich.


Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej

Piotr Wawrzyk

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język wydanie 2

Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kaliszewski, Wojciech Furman

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf".KLIKNIJ TU.


Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach

Małgorzata Sikorska

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Narkotyki. Organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania

Konrad Raczkowski red.

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf".KLIKNIJ TU.


Krytyka solidarnościowego rozumu. Studium z socjologii myślenia potocznego

Sergiusz Kowalski

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf".KLIKNIJ TU.


Anielice czy diablice?

Katarzyna Stadnik, Anna Wójtewicz

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf".KLIKNIJ TU.


Budżet ogólny Unii Europejskiej

Katarzyna Żukrowska

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf".KLIKNIJ TU.


Edukacja regionalna i międzykulturowa

Jerzy Nikitorowicz

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf".KLIKNIJ TU.


Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku

Rafał Habielski

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP

Bogusław Śliwerski

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU


Nowoczesność a polityka w ujęciu Agnes Heller

Waldemar Bulira

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Badania poligraficzne. Podręcznik dla zawodowców

Jerzy Konieczny

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Tekst (w) sieci tom 1

Danuta Ulicka red. nauk.

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf".KLIKNIJ TU


Tekst (w) sieci tom 2

Anna Gumkowska red. nauk.

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU


Konserwatyzm po komunizmie

Rafał Matyja

Książka do kupienia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Dobra intelektualne. Problemy międzynarodowej ochrony

Leonard Łukaszuk

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Życie w kontekstach. Rozmowy o tym, co za nami i o tym, co przed nami

Zygmunt Bauman, Anna Zeidler-Janiszewska, Roman Kubicki

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU


Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej

Krzysztof Olechnicki

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf".KLIKNIJ TU.


Człowiek w świecie zapachów

Ewa Czerniawska, Joanna Maria Czerniawska-Far

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność

Jolanta Jabłońska-Bonca red. nauk.

Pierwszy tom rocznika w nowej serii wydawniczej przedstawiającej dorobek naukowy Kolegium Prawa Akademii Leona Koźminskiego.


Synowie i władza nad światem. Terror we wzlotach i upadkach narodów

Gunnar Heinsohn

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf".KLIKNIJ TU


Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy koniec gry? wydanie drugie zmienione

Agnieszka Bryc

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU


Szczęśliwi po pięćdziesiątce

Stanisława Steuden

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU


Homo players. Strategie odbioru gier komputerowych

Dominika Urbańska-Galanciak

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Metody badania pracy

Barbara Baraniak

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf".KLIKNIJ TU.


Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych - język, semiotyka, edukacja

Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek red. nauk.

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Diagnoza Internetu 2009

Krzysztof Krejtz red. nauk.

Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym

Rosi Braidotti

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna

Tomasz Majewski red.

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf".Kliknij tu.


Korzenie totalitaryzmu (wydanie jednotomowe)

Hannah Arendt

Książka no nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej

Tomasz Szlendak, Tomasz Kozłowski

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf". KLIKNIJ TU.


Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej

Andrzej Szahaj

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf".KLIKNIJ TU


Business Topics

Elżbieta Jendrych, Halina Wiśniewska

Podręcznik akademicki umożliwiający utrwalenie i sprawdzenie opanowania podstawowej terminologii biznesowej, opracowany w przystępnej i atrakcyjnej wizualnie formie. Niezbędnik dla osób przygotowujących się do egzaminów LCCI.


Jak zostać urzędnikiem Unii Europejskiej

Charles Groutage

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf".

KLIKNIJ TU.


Korzenie totalitaryzmu

Hannah Arendt

Klasyczna już pozycja dotycząca analizy systemów totalitarnych.


Kulturowe aspekty integracji europejskiej

Franciszek Gołembski

W książce omówione zostały podstawowe związki zachodzące między sferą wartości a procesami społecznymi, wpływ czynnika kulturowego - w wymiarze historycznym - na przemiany o charakterze polityczno-społecznym, zaprezentowano nowe rozwiązania wynikające z procesów integracji europejskiej.


Między twórczością a biznesem. Wprowadzanie do zarządzania w mediach i rozrywce

Tadeusz Kowalski

Lektura nie tylko dla menedżerów mediów, ale dla dziennikarzy, polityków, wreszcie urzędników zajmujących się kulturą, czyli wszystkich, dla których media pozostają w orbicie zainteresowania zawodowego czy społecznego.


Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared servis centers

pod red. Adama Szymaniaka

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf".

KLIKNIJ TU.


Blogowanie w biznesie

Jeremy Wright

Książka do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej "Łośgraf".
KLIKNIJ TU.Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, tel. +48 22 21 32 702, fax +48 22 21 32 876